- Annonse -

Det er bred politisk enighet om at skiløyper og turstier gjør Gausdal til en attraktiv turistdestinasjon.

Formannskapet i Gausdal har derfor bevilget 100 000 kroner til opparbeidelse og vedlikehold av etablerte løype- og turstitraseer, så vel som nye. Pengene skal ikke brukes til ordinær løypekjøring.

 

 

Pengene har politikerne hentet fra det kommunale næringsfondet.

Også tidligere år det bevilget penger til løyper og turstier.  Midlene vil bli prioritert til områder der det foregår oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som allerede omfattes av andre avtaler, faller utenfor ordningen.

Tidligere brukerundersøkelser gjort av Norsk Turistutvikling på flere destinasjoner i Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen inkludert Skeikampen, fremgår det at kvaliteten på løyper og stier er blant de mest avgjørende faktorene for folks valg av fritidsboligområder.

Kommunens vurdering er at erfaringene med tilskudd til utvikling av skiløyper og stier i regi Skeikampen Pluss, er gode og at det derfor er behov for å ha en tilskuddsordning for stimulering i områder som har en svakere næringsorganisering enn denne destinasjonen.

- Annonse -