- Annonse -

Til tross for høy omsetningsvekst, svekkes resultatet for 2022 kraftig som følge av ekstraordinært sterk kostnadsvekst for viktige innsatsfaktorer og fall i salget ut av dagligvarebutikkene. Nortura har iverksatt tiltak …

- Annonse -