- Annonse -

Generelle abonnementsvilkår

Gjeldende vilkår er disse abonnementsvilkår som til enhver tid ligger på avisens nettside.

Ordinære abonnement tilbys til privatpersoner, bedrifter, institusjoner og offentlige instanser. 

Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.

Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.

Gausdal24.no kan endre prisen på løpende abonnementet. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom nettsiden senest 14 dager før de trer i kraft.

Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke mangfoldiggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises for øvrig til opphavsrettsloven.

Ordinære abonnement gir 1 personlig digital tilgang til plussartikler på nettavisen.

Dersom tilgang misbrukes eller spres ut over det tillatte forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk eller feilaktig spredning gis da ingen refusjon. Alvorlig misbruk kan bli anmeldt.

Den digitale tilgangen leveres så lenge abonnementet løper.

Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.

Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt ved spørsmål og heving av kjøp.

Avisen bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at avisen løpende kan forbedre sine produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som er oppgitt på brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har avisen et strengt behandlingsansvar. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgiving. Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

  • Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett. Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet
  • Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

    Partene

Selger: Lillehammer Media AS. Blestervegen 24. 2618 Lillehammer.
Org, nr. 990 102 473 E-post: henning.log@lillehammermedia.no Telefon: 97 06 45 18.

Selger er den som betegnes i det følgende som Selger * Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.  Pris De oppgitte prisene for abonnementene er for én måned. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

  • Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
  • Betalingen Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
  • Ved betaling med Vipps blir transaksjonen gjennomført umiddelbart. Så fort betalingen er registrert, vil www.gausdal24.no være tilgjengelig for kjøperen. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt for abonnementet.

Angrerett Det er 14 dagers angrerett på inngåelse av abonnement via nett – dette i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

- Annonse -