- Annonse -

Bygdalistas Viggo Haugen har fått svar fra spørsmålet om barnebolig i Gausdal. -Særtiltak, ikke fremskynding, lyder tilbakemeldingen fra kommunedirektøren.

 Tekst og foto: Henning Log

Kommunedirektør Rannveig Mogren (til høyre) svarte på vegne av ordfører Anette Musdalslien (Sp).

Til torsdagens kommunestyre stilte Bygdalista spørsmål til ordføreren om en stillingsannonse hvor kommunen søker etter fagpersonale til bemanning av en barnebolig.
– Vi er kjent med saken fra før av, men da som del av økonomiplanen for 2023-2027 hvor det skal investeres 12,5 millioner kroner til dette formålet i 2025. Så hvorfor kommer dette opp nå, undret Haugen.

Ifølge kommunedirektør Rannveig Mogrens skriftlige svar, er det ikke alle helsetilbud som kan planlegges og legges inn i handlings- og økonomiplaner.

-De må håndteres når behovet oppstår. For personer som har stort behov for helse- og omsorgstjenester må kommunen organisere ulike boformer som er særlig tilrettelagt for dette. Det har nå oppstått en slik situasjon rundt en person i Gausdal kommune, påpeker Mogren, som legger til at dette er et særtiltak og ikke noen fremskynding av tidligere vedtatt handlingsprogram.

Barnebolig er et tilbud for barn og unge under 18 år som har et særlig stort behov for helse- og omsorgstjenester. Det kan for eksempel være barn med funksjonsnedsettelser og sykdommer som krever ekstra omsorg og pleie. Når barnet bor der fast og boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis, kalles tilbudet barnebolig. Tilbudet omfatter også støttekontakt og grunnskoleopplæring.

-Som det fremkommer av stillingsutlysningen, skal det etableres en barnebolig med anslagsvis 20 årsverk. Tidspunkt for tiltredelse for ansatte er foreløpig uavklart, men estimert til tidlig på nyåret i 2024, svarer kommunedirektøren.

- Annonse -