- Annonse -

Det ble produsert mindre økologisk melk, kjøtt, egg, poteter og korn i Norge i 2023 sammenlignet med 2022.

Dette går fram av Landbruksdirektoratets rapport «Produksjon av økologiske jordbruksvarer». Rapporten lages hvert år på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksoppgjøret.

Det var en klar reduksjon i omsetningen av poteter i 2023.

Norsk melkeråvare tok imot 41,8 millioner liter økologisk produsert melk i 2023. Det var 6,5 prosent mindre enn i 2022 og det laveste volumet siden 2009. Det ble imidlertid omsatt 28 mill. liter økologisk melk, det var 1,6 millioner liter mer enn året før.  

–Dette er en interessant utvikling. Tallene tyder på økt interesse for økologiske meieriprodukter blant forbrukerne, og at tilbud og etterspørsel er i ferd med å komme i balanse, sier rådgiver Mikael Meland Leksen i Landbruksdirektoratet.

Det ble produsert vel 3 100 tonn økologisk kjøtt fra storfe, svin, fjørfe og småfe i 2023. Dette var 6 prosent mindre enn året før. Av de firbeinte dyreslagene, storfe, svin og småfe, ble 44 prosent av kjøttet brukt som økologisk, det vil si videresolgt som økologisk vare eller sendt i retur til produsent. Dette var 8 prosentpoeng mer enn i 2022.

Produksjonen av økologiske egg har gått ned de tre siste årene, og mest i 2023. Prosentandelen som blir omsatt som økologisk, anvendelsesgraden, har lenge ligget høyt og økte til 86 prosent i 2023. 

–Det er et fellestrekk for økologisk kjøtt og egg at anvendelsesgraden har gått opp siste året. Årsaken er i første rekke at produksjonen har gått ned, sier Meland Leksen.

Tørke fulgt av store nedbørsmengder førte til svært lave avlinger, både av økologisk og konvensjonelt dyrket korn. Landbruksdirektoratet anslår at den totale økologiske kornproduksjonen i 2023-2024 blir på 10 000 tonn. Det er 48 prosent mindre enn forrige sesong. Været gikk spesielt hardt ut over matkornet.

Omsetningen av økologisk kraftfôr gikk ned for tredje år på rad.

Omsetningen av norsk økologisk frukt og grønt til konsum ble redusert med 26 prosent fra 2022 til 2023. Økologisk andel av totalomsetningen gikk ned med 0,5 prosentpoeng og ligger nå på 1,7 prosent.

Avlingene av økologiske epler og plommer var svært gode, men kun noen få tonn ble solgt som økologisk, resten ble omsatt som konvensjonelt.

Det var en klar reduksjon i omsetningen av poteter og frilandsgrønnsaker. Gulrot er den største økologiske grønnsakskulturen i Norge, målt i omsatt mengde. I 2023 ble omsetningen nesten halvert sammenlignet med 2022.

–Det ser ut til at frukt og grønt velges bort i større grad enn før når økonomien blir strammere. Vi ser at også omsetningen av konvensjonelle norske grønt-produkter går ned. De økologiske norske produktene er ofte dyrere enn de konvensjonelle, og det kan føre til en ytterligere nedgang i omsetningen, sier Meland Leksen.

- Annonse -