- Annonse -

Onsdag kveld inviterer pensjonistforeningene i Gausdal til debatt om eldreomsorgen.

Tekst og foto. Henning Log

Møtet er lagt til biblioteket i Gausdal Arena. Klokken 18.00 begynner debatten som ledes av Helge Kleiven.

Jens Harald Fossheim håper mange finner veien til biblioteket og det planlagte valgmøtet onsdag kveld.

-Alle de seks partiene som stiller til valg vil delta, forteller Jens Harald Fossheim, leder av Østre Gausdal pensjonistforening. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Vestre Gausdal pensjonistforening. Til sammen har de to foreningene oppunder 300 medlemmer.

-Vi er naturligvis spent på oppmøtet. Arrangementet er åpent for absolutt alle som ønsker å vite mer om hva politikerne mener om eldresaken. Møtet starter med at politikerne fra de seks partiene får si litt om hva de har gjort for de eldre i perioden som har vært. Og så får de muligheten til å si noe om hva de vil gjøre i kommende periode, sier Fossheim.

Lederen av Vestre Gausdal pensjonistforening, Hanne Lingjærde, er isolert på grunn av flommen, og kan ikke delta på møtet.
– Men jeg håper at det blir debatt rundt sykehjemsplasser i kommunen, og at kafe-saken kommer opp igjen. Tilbudet er for dårlig. Det er ikke lenger mulig å møtes for å ta en kopp kaffe, sier Lingjærde, som også har et engasjement knyttet til legesenteret.
– Det er en voldsom gjennomtrekk av leger. Du vet aldri hvilken lege du får, og jeg lurer jo på om dette er noe politikerne kan gjøre noe med, sier Lingjærde.

Publikum oppfordres til å stille spørsmål, og det kan man gjerne gjøre skriftlig.

-Det er ikke bestandig så lett å reise seg opp for å si noe. Derfor kan man levere spørsmålene på en lapp til møteleder, så vil han lese opp for politikerne, sier Hanne Lingjærde.

- Annonse -