- Annonse -

Kommunens to middelalderkirker er i Riksantikvarens søkelys. – Kirkene står i en særstilling som kulturminner i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tekst og foto: Henning Log

Follebu kirke og Østre Gausdal kirke er middelalderkirker, bygd rundt midten av 1200-tallet. Begge kirkene er bygd i stein, noe som er avgjørende for at riksantikvaren inviterer kommunen til å søke midler fra en pott på totalt 38,9 millioner kroner. I tillegg til å søke midler til middelalderkirkene, kan kommunen også søke om støtte fra den samme potten for øvrige kirker som er fra perioden 1851 til 1900.

Follebu kirke

På Riksantikvarens hjemmeside står det at de ekstra midlene fra Barne- og familiedepartementet er øremerket istandsetting, brannsikring, og forprosjekter for murverk.

– Norge har ikke mange slott og borger, men kirkene er blant våre mest verdifulle kulturminner innenfor arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Kirkene forteller om tusen års kulturhistorie og er blant våre mest verdifulle bygninger. De ekstra midlene er med på å sikre en viktig del av vår felles kulturarv for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Østre Gausdal kirke

Ifølge hjemmesiden til Riksantikvaren gis det støtte til tiltak som gjelder konstruksjon og eksteriør. For brannsikring gir det kun støtte til installasjon av slokkeanlegg. Forprosjekt for murverk skal omfatte prøvetaking og analyse av kalkmørtel inne i murveggene. Dette skal vise murveggenes tilstand, kartlegge hvilke materialer som er brukt som puss og maling, samt vise prøvefelter for fjerning av sementprodukter dersom det er relevant. Disse undersøkelsene skal munne ut i en anbefaling om videre tiltak på kirkens murverk.

Detalj fra Aulstad kirke. Kirken er fra 1864 og passer tidsmessig inn i tilskuddsordningen. 

For middelalderkirker i stein kan det søkes om inntil 1,5 mill. til bygningsmessig istandsetting. Det samme beløpet gjelder for brannsikring, mens det til forprosjekt murverk kan søkes inntil 300 000 kroner.

For kirkene i perioden 1851 til og med 1900 kan det søkes om inntil 1,5 mill. kroner til istandsetting.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som regnes som ordinært vedlikehold og istandsetting av interiør. Riksantikvaren vil prioritere en geografisk fordeling av tilskuddene etter søknadsfristens utløp 9. juni.

- Annonse -