- Annonse -

Det viser nye tall for 2023 publisert i Medisinsk fødselsregister, melder Folkehelseinstituttet.

Førstegangsfødendes gjennomsnittsalder i 2023 var 30,2 år. Det er likt som i 2022.

– Alderen til førstegangsfødende har økt litt hvert år de siste 14 årene. At den ikke stiger i år, er positivt, sier Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved Medisinsk fødselsregister ved FHI.
Den samlede gjennomsnittsalderen for alle kvinner som føder barn fortsetter likevel å øke, og i 2023 lå den på 31,8 år.
– Økningen i alder som ses blant alle fødende totalt skyldes at flergangsfødende blir stadig eldre. Det vil si at vi er eldre når vi får barn to, tre eller fire, sier Vestrheim Thomsen.

- Annonse -