- Annonse -

En hytteeier i Espedalen har sendt skriftlig melding til Landbrukskontoret med tips om at det er forsøpling fra etterlatt landbruksplast i nærheten av vedkommende sin hytte. Fritidseiendommen ligger i nærheten av et nedlagt gårdsbruk. I ytterkant av åkeren dukker det opp masse plast fra jorda. «Det ser ut som plast fra rundballer. Hva gjøres med denne forsøplinga og hvem har ansvaret?» spør tipseren.
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har vært i kontakt med partene og fått tilbakemelding om at det vil bli ryddet opp. Landbrukskontoret anser derfor saken som løst.

- Annonse -