- Annonse -

Frivilligsentralen i Gausdal kan se tilbake på nok et aktivt år. I 2022 ble det registrert hele 2 431 arbeidstimer utført av frivillige.

Tekst og foto: Henning Log

Timetallet er riktignok litt lavere enn tidligere år, men de frivillige har ikke bestandig registrert alle timene sine, så det totale tallet er i realiteten noe høyere, påpeker Tine Andersen, leder av Frivilligsentralen.

I årsrapporten for 2022 slår lederen fast at sentralen fikk to nye frivillige i 2022, mens to avsluttet sine oppdrag. Ved årsskiftet var tallet på frivillige 103 personer.

Tine Andersen leder Frivilligsentralen i Gausdal.

Noen er veldig aktive og har faste oppdrag ukentlig, andre tar enkeltoppdrag av og til, mens noen står på liste og venter på ønsket oppdrag, heter det i årsrapporten.

Fjoråret ble et litt spesielt år ettersom det var «Frivillighetens år». I årsrapporten fremkommer det at frivilligsentralen planla og gjennomførte en rekke arrangementer i 2022.

10.mai hvert år er det verdens aktivitetsdag, og i forbindelse med «Frivillighetens år» var det ønskelig å lage et arrangement denne dagen. Frivilligsentralen var med og organiserte i samarbeid med naturvernforbundet, turløypekomiteen, topptrimmen, historielaget og Østre Gausdal Bygdahus.  Det ble gjennomført en felles gåtur, “Fosserunden”. Her var flere medlemmer fra historielaget med og fortalte om historikk rundt flere av stoppstendene langs runden.

Frivilligsentralen deltok på arrangementet “Fosserunden” da verdens aktivitetsdag ble markert 10. mai i fjor. Foto. Frivilligsentralen

 

Frivilligsentralen bisto med planlegging av de ulike aktivitetene fra scenen på Gausdalsdagen den 3. september. Frivilligsentralen hadde også åpent denne dagen og serverte kaffe og vaffel til alle som var innom. 

Siden det var Frivillighetens år, ønsket Frivilligsentralen å lage et ekstra stort julearrangement den 5. desember, som er FN sin nasjonale dag for frivillighet. Vanligvis inviteres de frivillige til julebord på Prestgarden, men i år ble det et større arrangement på Østre Gausdal Bygdahus der alle frivillige tilknyttet de ulike lagene og foreningene i Gausdal ble invitert av Gausdal kommune. Røde Kors, Friskis og Svettis, sangkoret, turløypekomiteen og frivillige tilknyttet frivilligsentralen var blant de som deltok. Drengstua Kafe sørget for koldtbord med julemat, og formannskapet stilte opp som medhjelpere og servitører. Bygdahuset kjørte loddsalg og kvelden ble avsluttet med konsert av STAS med venner. Dette ble en svært hyggelig kveld som Frivilligsentralen fikk gode tilbakemeldinger på.

Fra arrangementet på Østre Gausdal Bygdahus. Foto: Frivilligsentralen

I 2022 fikk Frivilligsentralen midler fra Gjensidigestiftelsen til å arrangere nettbrettkurs for eldre.  På det første kurset var det 14 kursdeltakere, mens på det andre kurset var det fire deltakere. Resten av midlene ble brukt til å kjøpe inn iPader. Flere av kursdeltakerne lånte iPad, og noen av dem endte med å kjøpe sine egne. Frivilligsentralen har fortsatt utlån av iPad, og både Follebu- og Forsettunet har iPader som brukes på dagtilbudet.

Frivilligsentralen hadde (og har) faste arrangementer.
Onsdager mellom kl. 11.00 – 13.00 er det formiddagstreff med bingo og sosialt samvær. Åpent for alle. Ca. 15 deltakere per gang.

Onsdager mellom kl. 13.00 – 14.00. Allsang med Arnhild Vik ved pianoet. En liten gjeng på fem sangere som benytter seg av tilbudet.

Frivilligsentralen mottok midler fra Bufdir til å arrangere sommerferietilbud til barn og unge  etter søknad på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.  Det ble organisert et tilbud til barn i 5. – 6. trinn og et tilbud til ungdom i 7. -10. Tilbudet gikk til alle barn og unge i denne alderen, uavhengig av økonomisk situasjon. I tillegg var det et samarbeid med ulike tjenester som gav informasjon om tilbudet til foresatte til barn og unge som kunne ha behov for å delta. Det var 117 barn og unge påmeldt. Alle fikk plass.  Både deltakere og foresatte ga gode tilbakemeldinger og uttrykte at de ønsker at dette tilbudet skal videreføres.

Frivilligsentralen arrangerte sommerlab fra Forskerfabrikken. Dette var en sommerskole for barn som starter på mellomtrinnet i Gausdal. Det var et populært kurs som planlegges gjentatt uken før skolestart i august 2023. Det måtte betales en egenandel på 750 kr, men Lions dekket plassen til deltakere som ikke hadde anledning til å betale dette selv.

-Frivilligsentralen ønsker å bidra med ferieaktiviteter, da vi ser at sommerferien kan bli lang for mange barn, påpekes det i årsrapporten.

På onsdager kan elever på mellomtrinnet komme til Frivilligsentralen etter skoletid. Det er mulig å gjøre lekser, få et gratis måltid og mulighet til å være sosiale. De benyttet seg også av hallen og ungdomsklubben sine lokaler, der man kan spille spill som for eksempel  biljard, bordtennis, brett- og tv-spill. Dette er et populært tilbud, spesielt blant de eldste.

Hver torsdag er det utkjøring av mat. Tre pakkere møtes om morgenen på Forsettunet. Der pakker de porsjonspakninger med middagsmat i kjølebager for utkjøring. Fem personer kjører ut maten til hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Gausdal. Fire sjåfører starter ruten sin på Forsettunet og kjører Bødal – Espedal, Forset, Østre solsida og Østre baklia. Maten som skal deles ut i Follebu bringes til Follebutunet av ansatte, der en matombringer leverer ut maten.

Det er Frivilligsentralen som administrerer “Den kulturelle spaserstokken” i Gausdal. For å utarbeide program er det satt ned en komite  som består av frivillige innen kulturlivet, representanter fra lag/organisasjoner og ansatte i Gausdal kommune. I fjor deltok Inge Kampesveen(frivillig), Sissel Karlsen Fjeldet. (frivillig), Deborah Strutt (Folkeakademiet i Gausdal), Arne J. Vangen (biblioteksjef), Ragnhild Hårstad (Seksjonsleder Follebutunet) og Edel Klaape-Aasdal (Enhetsleder kultur og informasjonsforvaltning). Midlene fordeles utover året, med engasjering av profesjonelle utøvere som reiser ut til institusjoner, kultursalen og kirkene.

- Annonse -