- Annonse -

Verken Lillehammer eller noen av kommunene i Gudbrandsdalen fikk så mange nye innbyggere i 1. kvartal som Gausdal.

 Tekst: Henning Log

Statistisk sentralbyrå er klar med befolkningsstatistikken for årets tre første måneder. For hele landet økte folketallet med 15 300 personer. Det er den største økningen i 1. kvartal siden 2012. Det bor nå 5,5 millioner mennesker i Norge.
Men fruktbarheten synker, og i 1. kvartal utgjorde fødselsoverskuddet (fødte minus døde) kun 760 personer. Det er det laveste fødselsoverskuddet i et førstekvartal noensinne i SSBs statistikk. Veksten i folketallet for hele landet forklares i stor grad av tilflytting fra Ukraina.

I Gausdal økte folketallet med 39 personer i 1. kvartal. Til sammenligning økte Lillehammer folketallet med 21 personer, mens Øyer hadde en tilbakegang på 27 personer. Ingen andre kommuner i Gudbrandsdalen kan vise til like stor vekst som Gausdal.
Første kvartal i fjor økte folketallet i Gausdal med 33 personer, mens det for året under ett endte på 50 personer.

Det lave fødselsoverskuddet gjør seg gjeldende også i Gausdal, i den forstand at det gikk i minus, om enn i beskjeden grad. I årets tre første måneder ble det født 16 personer, mens 17 personer døde.
Ifølge statistikken innvandret åtte personer fra utlandet, ingen reiste ut. 64 personer bosatt i Norge flyttet til Gausdal, mens 34 personer flyttet fra kommunen. Nettoinnflytting, inklusive inn- og utvandring, endte på 40 personer.

For hele landet viser tallene at nettoinnvandringen, altså innvandring minus utvandring, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997. 20 900 innvandringer og 6 300 utvandringer ga en nettoinnvandring på 14 600 personer.  Av de 20 900 som flyttet til Norge i 1. kvartal var 7 700 ukrainske statsborgere.

Fruktbarheten i Norge har vært på vei ned siden 2009, med unntak av 2021. Utviklingen holdt fram i begynnelsen av 2023. Det ble født 12 300 barn, mot 12 900 i samme kvartal året før.

– Sett bort fra unntaksåret 2021, så har kvinner i alle alderstrinn fra 20 til 40 år fått færre og færre barn de siste ti årene. Det er ingen store endringer fra år til år, men en jamn nedgang, sier rådgiver Magnus Haug i SSB.

- Annonse -