- Annonse -

-Dette så vi komme, og de ulike alternativene og utvalgskriteriene har ikke vært ukjent for oss en stund, sier Geir Tore Land (Ap).

Ap-politikeren gir uttrykk for at han ikke tror Gausdal videregående blir rammet av et nedleggingsvedtak.

Fylkeskommunedirektøren har lagt frem tre ulike alternativer, hvor Gausdal er i det tredje alternativet, som hvis det vedtas, innebærer at i alt fire skoler legges ned.

-Jeg tror ikke alternativ 3 blir realitet. Jeg har mer tro på alternativ 2, og det er det vi må jobbe for framover, sier Land. Alternativ 2 innebærer at to av fylkets skoler foreslås nedlagt. Gausdal er ikke blant disse.

-Det er nå prosessen begynner, og vi skal sammen med fylkeskommunen komme fram til den beste løsningen. Jeg er optimist på vegne av Gausdal videregående. Men det blir en jobb å gjøre, og den er vi beredt på å ta, sier Geir Tore Land.

- Annonse -