- Annonse -

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klar.

Foto: Jan-Tore Egge/Lisens CC BY-SA 4.0 

Innlandet fylkeskommune har i dag lagt fram fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet. I tillegg til forslaget om å legge ned 1 til 4 skoler, foreslår Bamrud å kutte 4 eller 5 skolesteder.

I forslaget til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet legger fylkeskommunedirektøren fram tre alternativer.

Alternativ 1: 1 skole og 4 skolesteder blir avviklet

Skarnes videregående skole

Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)

Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Alternativ 2: 2 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

Skarnes videregående skole

Dokka videregående skole

Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)

Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Alternativ 3: 4 skoler og 5 skolesteder blir avviklet

Skarnes videregående skole

Dokka videregående skole

Trysil videregående skole

Gausdal videregående skole

Skolested Nordstumoen (Storsteigen videregående skole)

Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule)

Skolested Flisa (Solør videregående skole)

Skolested Sønsterud (Solør videregående skole)

Fylkeskommunedirektøren foreslår også å avvikle tilbud på flere skoler. Dessuten foreslår han å flytte på noen av tilbudene mellom skoler.

Bakgrunnen for arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur er at det blir færre elever i videregående opplæring i Innlandet. Dermed blir også de økonomiske rammene strammere.

Det er politikerne som i oktober vedtar den endelige skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet. Før den tid skal saken ut på høring. Det skjer etter behandling i fylkesutvalget 30. april.

Fylkestinget i Innlandet ba høsten 2022 om en utredning om framtidig skole- og tilbudsstruktur. Bakteppet er nedgang i elevtallet og med det en strammere økonomi. Elevtallet går ned i alle regioner.

Ved de 23 fylkeskommunale videregående skolene i Innlandet er det i skoleåret 2023/2024 bare 11 532 elever på 13 600 plasser. Det betyr at drøyt 1900 plasser er ledige. Det gir en oppfyllingsgrad på 85,9 prosent.

Dette er veien videre:

- Annonse -

  1. april behandler fylkesutvalget saken og sender den ut på høring.
  2. mai–31. august er saken ute på høring.
  3. oktober behandler hovedutvalg for utdanning endelig forslag.
  4. oktober behandles det endelige forslaget i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget.
  5. oktober behandler fylkestinget forslaget og fatter et endelig vedtak.