- Annonse -

Eldreomsorgen og sosiale møteplasser var hovedtemaene i første paneldebatt i Gausdal. Bygdalista har i perioden som vi har lagt bak oss vært det eneste partiet som har fremmet gjenåpning av kafe, kjøkken og kantinedrift ved kommunens eldreinstitusjoner. Sosial kontakt og livlig prat over et måltid er et godt bidrag for å bryte ned ensomheten som mange eldre i Gausdal har følt på de siste åra. Både for de som bor på institusjon, men også for dem som bor hjemme. Viktig å skape livsglede. Og det kan ikke måles i kroner og øre.

Kafeen på kommunehuset har også stått tom i over to år og har fungert som lager og sprøytebu i forbindelse med Covid.

I januar i år fikk kommunestyret en orientering fra assisterende kommune direktør om at det oppsto “kleine” situasjoner rundt om i kommunehuset, pga. manglende pauserom for ansatte. Og ifølge arbeidsmiljøloven har ansatte krav på dette.

Det ble ikke votert over denne saken og det var ingen som ytret seg mot.

Kostnaden ved dette vedtaket fikk vi høre var ca. 70 000 kr. Senere har vi fått opplysninger om nærmere 100 000 kr.

Bygdalista mener det er på høy tid at driften ved kommunekafen blir lyst ut på nytt. Med en grei utleieavtale. Man trenger ingen flere utredninger på dette. Posisjonen Sp, FrP og MDG lider av besluttsomhetsvegring. Ved å få leietagere vil man spare kr 100 000 i rengjøring/rydding av lokalene årlig.

Kommunen vil også få en spart strømutgift.

Dette vil også være en møteplass for alle. Både fastboende og tilreisende.

Bygdalista vil jobbe for å gjenopprette kafedrift ved institusjonene og i kommunehuset. Er du enig med oss?

Da må DU stemme på Bygdalista ved årets kommunevalg.

For Bygdalista i Gausdal.
Viggo Haugen

- Annonse -