- Annonse -

 

Tekst og foto: Henning Log

Montører fra telekommunikasjonsentreprenøren OneCo har de siste dagene vært på jobb i Bødal for å legge ny fiberkabel etter at den eksisterende kabelen ble revet i stykker under gravearbeid.
Kabelen, som eies av Telenor og er lagt i en grøft langs Vestringsvegen, har ligget veldig grunt i bakken, opplyser montørene.

I første omgang er det etablert en provisorisk løsning, før montørene kommer tilbake på et senere tidspunkt og sluttfører arbeidet. Feilen skal nå være rettet.

Det er ingen privatpersoner i det aktuelle området som har blitt direkte berørt av bruddet, annet enn at det har vært registrert utfall i mobilnettet. Fiberen som nå er reparert er i hovedsak knyttet opp mot mobilmaster i området.

- Annonse -