- Annonse -

Prisene på gran og furu økte litt i september. Prisen på lauvtrær til massevirke er lavere. Hogsten holder seg høy.

Av: Landbruksdirektoratet

 

Det er etter tredje kvartal innmålt 8,34 millioner kubikkmeter tømmer. Dette er 570 000 kubikkmeter mindre enn på samme tid i fjor, tilsvarende en reduksjon på 6,4 prosent. Samtidig øker prisene på gran og furu.

Økte priser på bartrær

For sagtømmer av gran økte prisen fra august og var i september 2023 679 kr per kubikkmeter til skogeier, en økning fra august på 12 kr per kubikkmeter. Sagtømmerprisen for furu har økt med 21 kr per kubikkmeter i samme tidsrom og var ved utgangen av tredje kvartal på 642 kr per kubikkmeter.

Økningen i massevirkeprisen som startet sommeren 2022, har fortsatt gjennom første, andre og tredje kvartal 2023. Gjennomsnittlig massevirkepris for gran og furu var i september på henholdsvis 451 og 414 kr per kubikkmeter. For massevirke av lauv endte prisen på 490 kr per kubikkmeter.

- Annonse -