- Annonse -

Aldri før er det registrert så mange granbarkbiller i Oppland, melder Landbruksdirektoratet,

Vindfelt skog. Foto: Landbruksdirektoratet

Fangstene av stor granbarkbille gikk i år opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. De regionene som har særlig høye billetall er Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland.

I Buskerud, Hedmark og Telemark var fangstene de høyeste på 10-20 år, og i Oppland var fangstene de høyeste noensinne.

Flere av områdene med høye billetall er områder som ble rammet av stormen i november 2021.

– Vi ser gjerne at det går noen år fra en større hendelse som svekker skogen inntreffer, til vi ser en økning av barkbillepopulasjonen. De høye billetallene i år kan derfor være et resultat av vindfellingene, kommenterer rådgiver Silje Stavdal.

NIBIO viser i den ferske rapporten Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelser i 2023 til egne analyser og tidligere observasjoner som tilsier at forsinkelser av skader kan være treårig. I så fall kan man vente en populasjonstopp i 2025, tre år etter at vindfelte trær ble tilgjengelig for barkbillene sommeren 2022. Noe av det vindfelte virket har hatt rotkontakt og dermed har treet holdt seg friskt også inn i 2023.

Sommeren 2023 startet varm og tørr på Sør- og Østlandet men ble avsluttet svært fuktig og kald. Starten på sesongen var gunstig for barkbillene og som sannsynligvis rakk å gjennomføre en generasjonsutvikling. Dermed la trolig ikke den våte avslutningen av sesongen en demper på barkbillepopulasjonen i 2023.

–Mange faktorer spiller inn på videre populasjonsutvikling, derfor er det viktig for skogeiere, kommuner og tømmerkjøpere å følge med på skogen i 2024 – særlig i de berørte områdene, sier Stavdal.

- Annonse -