- Annonse -

Gausdal kommune og en rekke organisasjoner arrangerer en stor ryddedugnad langs Jøra i Vestre Gausdal. Formålet er å rydde hele elvestrekningen for plast og annet avfall som ekstremværet «Hans» etterlot seg.

Tidspunktet er 6. og 7. mai.

Flommen førte til at plast og annen søppel ble liggende ingen langs elva Jøra. Foto: Gausdal kommune

Ekstremværet «Hans» resulterte i fjor høst i store skader langs Jøra i Vestre Gausdal. «Hans» la også igjen en god del søppel, blant annet mye landbruksplast som henger i busker og kratt.

Kommunen har søkt om og fått innvilget skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet for rydding av søppel langs elva. Dette er et arbeid som planlegges gjennomført før vårflommen.

Kommunen hadde i midten av april møte med lag og foreninger som sier at de ønsker å stille opp på en ryddedugnad. Disse er:

  • Gausdal Bondelag
  • Gausdal Bonde- og småbrukarlag
  • Gausdal Bygdeungdomslag
  • Gausdal Jeger- og fiskeforening
  • Vestre Gausdal speidergruppe
  • Naturvernforbundet i Gausdal

 

-Ryddedugnaden er avtalt til mandag 6. og tirsdag 7. mai. Det blir oppstart kl. 17.00 begge dagene, og vi håper da å få ryddet plast og annet avfall på begge sider av elva Jøra mellom Forset og Svatsum. Endring av dato kan skje på kort varsel, avhengig av snøforhold og vannmengde i elva, opplyser Gausdal kommune.

Elvestrekningen som skal ryddes er delt inn i 5 kretser med følgende kretsansvarlige

Øvre Svatsum  Harald Ove Foss og Olaf Sønstegård. Oppmøtested: Heimly

Nedre Svatsum. Gudbrand Myklebø. Oppmøte: Optun

Olstadgrenda. Olav Olstad. Oppmøte: Jadratun

Bødalen: Jørgen Johansen. Oppmøte: Bødal bygdahus

Forsetgrenda: Eystein Forseth og Jo-Inge Sævik. Oppmøte: Haugetun             

Aldersgrensen er 16 år, men yngre kan være med dersom dehele tida går sammen med en voksen. Påmelding skjer da ved henvendelse til kommunen. Kontaktpersoner i kommunen er Jon Sylte og Harald Landheim.

Etter at ryddeaksjonen er ferdig blir det servering og sosialt samvær på oppmøtestedene.

- Annonse -