- Annonse -

Det omsettes lokalmat- og drikke for nesten 12 mrd. per år i Norge. -I en tid hvor alle har blitt mer prisbevisste, er det gledelig å se at det fremdeles selges lokalmat og drikke for nesten 12 milliarder i Norge. Det viser en klar betalingsvillighet for norsk lokalmat- og drikke, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Av: Stiftelsen Norsk Mat

På få år har Anita Veisten og Holthaugen gård i Gausdal bygd opp et bredt sortiment med lokalmat.

 

Totalomsetningen for lokalmat og drikke har nådd 11,8 milliarder kroner, en økning på 15,1 % sammenlignet med forrige tidsperiode. Samtidig har det vært en reduksjon i salgsvolumet. Økningen i salgsverdien skyldes hovedsakelig prisstigning, og volumnedgangen samsvarer omtrent med den generelle trenden innen dagligvarehandelen. Dette viser den årlige undersøkelsen som utføres av Stiftelsen Norsk Mat.

-Selv om det er bekymringsfullt at lokale produsenter mister volum, er nedgangen ikke så stor som fryktet. Jeg oppfordrer fremdeles alle til å støtte opp om våre lokale produsenter. Velg norsk lokalmat og drikke så ofte som du kan, sier Pollestad.

Prisøkning og volumnedgang
I dagligvarehandelen er det en økning i salgsverdien av lokalmat på 2,3 % – totalt på 5,42 milliarder mot 5,29 milliarder i forrige periode. Samtidig er det en nedgang i salgsvolum på lokalmat på 4,1 %.

Innen storhusholdning og HORECA er det en vekst på 28 % i salgsverdien fra forrige periode – totalt 6,41 milliarder i 22/23 mot 4,97 milliarder i forrige periode. Disse tallene er fortsatt påvirket av covid-19-pandemien, da de inkluderer data fra perioden da Norge ble gjenåpnet.

-Totalomsetningen er i år på 11,8 milliarder, og er bedre enn vi kanskje trodde i denne dyrtiden. Salget i dagligvarehandelen har en vekst på 2,3 %, og prisstigningen står for mye av dette når vi også ser at volumet synker med 4,1 %. Lokalmat og lokal drikke er en veldig prissensitiv kategori i butikk.  Derimot opplever storhusholdning en vekst på 28 %, som fremdeles er tall preget av covid-påvirkningen etter gjenåpningen av Norge i 2022. Alt i alt overgår dette våre forventninger. Norske forbrukere prioriterer fremdeles å betale for lokal mat og drikke, selv om de kjøper noe mindre», uttaler direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist.

Støtte fra norske forbrukere
Norge har lokalmatprodusenter i verdensklasse, sist bekreftet da vi hentet en verdensmestertittel under Oste-VM. Nidelven Blå fra Gangstad Gårdsysteri gikk til topps blant over 4000 oster fra hele verden. Nesten 300 norske oster deltok og 158 fikk medaljer.

-Norge har nettopp blitt kronet med en verdensmestertittel i ost under Oste VM. Når en norsk ost blir kåret til verdens beste, understreker det viktigheten av å støtte våre lokale mathåndverkere. De trenger at vi kjøper produktene deres hele året, skal de ha mulighet til å fortsette å være blant verdens beste. Derfor vil jeg på nytt oppfordre alle: Kjøp norsk og lokalt når du har muligheten,” avslutter direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist.

 

Bekymret for de minste ølbryggeriene
Tallene viser godt hvorfor vi er bekymret særlig for en del av de minste ølbryggeriene», sier Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han viser til at småskala ølsalg har en total volumnedgang på 10,3 prosent. Salgsvolumet på 10,6 millioner liter er det laveste som er registrert etter at denne analysen ble gjort første gang i 2019.

-Det siste året har vi sett tydelige tegn på at folk strammer livreima, og på ølmarkedet innebærer det at folk oftere velger billigvarianter. Samtidig rammes produsentene av økte priser på råvarer, emballasje, transport og strøm og en veldig uheldig kronekurs. Interne analyser viser at et femtitalls av de minste bryggeriene har hatt til dels betydelig svikt i omsetningen i hele perioden 2020-2023, avslutter Fuglum.

- Annonse -