- Annonse -

-Jeg er overrasket over at ett av tre forslag til ny skole- og tilbudsstruktur innebærer nedlegging av Gausdal videregående skole, sier ordfører Anette Musdalslien.

 

Administrasjonen i Innlandet fylkeskommune foreslår å legge ned en rekke  videregående skoler. Blant disse er skolen i Gausdal.

-Jeg har ikke rukket å sette meg inn i det samla forslaget fra fylkeskommunedirektøren ennå, men ut fra kriteriene som var satt på forhånd, er jeg overrasket, sier Musdalslien, som tar til orde for at bygdas videregående heller må styrkes.

-Det er åpenbart for meg at det er en bedre løsning å beholde og styrke Gausdal videregående, som blant annet har unike fasiliteter for idrettsfag. Det er den løsningen jeg mener vil gi det kvalitetsmessig beste opplæringstilbudet i Lillehammer-regionen samla sett, og det regner jeg med at fylkespolitikerne også ser, sier Musdalslien.

- Annonse -