- Annonse -

En ny tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 er nå på plass, melder Landbruksdirektoratet.

Fra og med 1. april er det mulig å søke om tilskudd til opprydding av eierløst avfall på privat eiendom etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023. Det vil si rydding av søppel etter ekstremværet «Hans».

Tilskudd kan gis til grunneier eller den som har råderett over en eiendom og som kan dokumentere kostnader knyttet til opprydding på denne eiendommen etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023. Eget arbeid dekkes ikke.

Søknader skal sendes til statsforvalteren. Søknadsfristen er 1. juli 2024.

- Annonse -