- Annonse -

Statskog gir 5 000 kroner til lokalt hundeløp. Gausdal fjellstyre får en halv million.

Tekst: Henning Log
Foto: Thomas Sørmo/ Robbie Bracco (Pixabay)

Statskog forvalter flere ulike støtteordninger. En av disse er «Statskogmillionen» som bidrar med penger innen tilrettelegging for friluftsliv. I år har 106 lag og foreninger over hele landet fått nyte godt av ordningen som utbetaler bidrag på enten fem eller 10 tusen kroner.

Statskog støtter Gausdal Maraton (Illustrasjonsfoto)

Årets tildeling er nå unnagjort, og den viser at Gausdal trekkhundklubb har fått fem tusen kroner til hundeløpet Gausdal Maraton. Hundeløpet er det tredje største i Norden. I tillegg til klassene som allerede er etablert, jobber arrangementet dessuten med å etablere en juniorklasse for å rekruttere ungdom.

En atskillig større utbetaling er kommet Gausdal fjellstyre til gode via prosjektet “Sterke inntrykk med små avtrykk”. Disse pengene stammer fra en pott på i alt sju millioner kroner som Statskog bevilger til  utvikling i statsallmenningene. Totalt 49 prosjekter har i denne runden fått tilsagn. Tilsagnene er gitt til et stort mangfold av tiltak og er spredt over et stort geografisk område i Sør- og Midt-Norge.

Tone Groeggen i Statskog har gjennomgått og behandlet søknadene i årets runde. Hun ser en overvekt av tiltak som skal styrke friluftslivet. Statskogs bidrag går i årets runde til alt fra restaurering av steinbuer og utleiehytter til melkeanlegg på seter og nytt storkjøkken i en reiselivsbedrift. Det gis også midler til utbedring av veger og bruer.

-Samtidig kommer det også bidrag til klart næringsrettede formål, noe som har prioritet ved disponeringen av disse midlene.  Framover vil vi spesielt etterspørre og gi drahjelp til tiltak som bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene eller på ressurser fra disse eiendommene, forteller Groeggen.

Gausdal fjellstyre går nye veier for å undersøke mulighetene for økt verdiskaping fra lokale naturressurser.

Gausdal fjellstyre sitt prosjekt «”Sterke inntrykk med små avtrykk” eies i samarbeid med Sollia fjellstyre og Namsskogan fjellstyre.  Prosjektet er planlagt over tre år hvor formålet er å undersøke verdiskapingspotensialet, hvor verdiskapningen oppstår og hvordan samarbeid mellom fjellstyrer og aktører innen for eksempel overnatting, guiding og andre tjenesteleverandører i allmenningsbygdene, kan kombineres for å utløse betalingsvilje fra nye kundegrupper innen påviste turismetrender. Gjennomføring av produktpiloter vil danne grunnlag for å forstå hvem, hvordan og med hvilken effekt disse nye reiselivsprodukter understøtter den tredelte målsetningen for fjellstyrene:

  • Styrke fjellstyrenes økonomi
  • Fremme næringsliv i bygda
  • Bidra til å få flere ut på tur

 

Konkret skal prosjektet levere 5 -10 spesialdesignede produkter for framtidens reiseliv, samt infrastruktur for nyskaping og utvikling hos fjellstyrene og deres lokale samarbeidspartnere.

Internasjonale trender viser at naturbaserte aktiviteter og opplevelser som ikke er forbundet med tradisjonell høsting av ressurser er i vekst. Fjellstyrene ønsker derfor å utforske det nye mulighetsrommet, med utgangspunkt i de unike naturområdene fjellstyrene forvalter kombinert med naturfaglig kompetanse og god lokalkunnskap.

- Annonse -