- Annonse -

Salg og produksjon av økologisk mat og drikke faller, viser en fersk rapport fra Landbruksdirektoratet. Samtidig er det rekordavling av økologisk korn.

Dagligvarehandelen og Vinmonopolet selger samlet mest økologisk mat og drikke, men salget er ned fire prosent i dagligvarehandelen, tilsvarende 109 millioner kroner. Noe av omsetningen i dagligvarehandelen har flyttet seg til andre salgskanaler, som serveringsmarkedet og bakerier. Vi tørster fremdeles etter økologisk vin og drikke. Vinmonopolets andel økologisk drikke er tilnærmet uendret.

 2022 ble et rekordår for produksjon av økologisk korn.

Økte priser forklarer sannsynligvis det meste av nedgangen i salget av økologisk mat. Siden prisene på mat har steget kraftig, er nedgangen i salg av økologisk mat i dagligvarehandelen sannsynligvis høyere målt i volum.

For de ulike varegruppene ser utviklingen fra 2021 til 2022 slik ut:

 

Det er produsert 18 000 tonn økologisk korn, erter, oljefrø og åkerbønner, som er rekord. Andelen økologisk er 1,3 prosent.

Produksjonen av økologisk melk faller med 7,1 prosent. Andelen økologisk er 3,3 prosent.

Økologisk kjøtt hadde en svak økning i produksjonen på 2,6 prosent. Andelen varierer fra 0,3 prosent på svinekjøtt til 2,7 prosent på sau/lam.

Produksjonen av økologiske egg falt én prosent. Samtidig ble det levert 7,7 prosent mindre til pakkeriene. Markedsandelen er 7,6 prosent, og egg er dermed produktet med høyest økoandel.

Omsetningen av norske økologiske poteter, grønnsaker og frukt ble redusert med 11 prosent til en økologisk markedsandel på 2,2 prosent.

Mye økologiskprodusert mat selges som ikke økologisk. Tall samlet inn fra et utvalg store aktører viser at kun 36 prosent av det økologiske slaktet ble solgt som økologisk. Det kan være flere årsaker til at økologisk kjøtt blir solgt som konvensjonelt kjøtt, for eksempel skjevhet i etterspørsel etter spesifikke stykningsdeler, manglende betalingsvilje hos forbrukere eller næringsmiddelindustri og logistikkutfordringer.

Åtte av ti økologisk produserte egg blir solgt som økologiske egg. For økologisk melk ble seks av ti liter som økologisk i fjor, noe som er litt opp fra 2021.

Det var ujevnt samsvar mellom produksjon og omsetning av frukt. Etterspørselen etter økologisk frukt var betydelig mindre enn produksjonen, noe som førte til at mye av den økologiske frukten ble omsatt som konvensjonell vare.

 

Bra salg av økologiske urter
Produksjon og omsetning av økologiske urter er uendret fra 2021 til 2022. Kvantumet var på ca. 390 tonn både i 2021 og i 2022. Andelen økologiske urter fra veksthus har gått opp hvert år i mange år, men stabiliserte seg i 2021. Prisen på økologiske urter er også lavere enn for konvensjonelle urter. I flere år har den økologiske varianten i gjennomsnitt vært billigere enn den konvensjonelle, og i 2022 har prisen for konvensjonelle urter økt mer enn prisen for økologisk. Viktigst for omsetningen er kanskje at enkelte markedsaktører satser stort på økologiske urter, og tilbyr omtrent bare denne varianten i sine butikker.

 

Fremdeles lite økologisk i Norge

Til tross for rekordproduksjonen av økologisk korn, erter, oljefrø og åkerbønner på anslagsvis 18 000 tonn i 2022, er andelen økologisk produksjon i Norge lav.

Norge ligger langt nede på listen, både i andel økologisk jordbruksareal og andel økologisk mat og drikke. I underkant av to prosent av omsetningen av mat og drikke er økologisk i Norge, mot cirka 13 prosent i Danmark og ni prosent i Sverige.

I 2022 ble det utbetalt 143,2 millioner kroner i direkte tilskudd til økologisk primærproduksjon. Dette var en økning på nesten 20 millioner kroner fra 2021.

- Annonse -