- Annonse -

Tidligere har det kun vært krav om bruk av belte for traktor i arbeid. Fra og med 1. august gjelder brukskravet både når traktoren brukes i arbeid og når den brukes ellers.

Tekst og foto: Henning Log

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
Påbudet gjelder kun for traktorer der belte er montert. Nytt er også påbud om ettermontering av setebelte i traktor som er utstyrt med beltefester eller festepunkter. Dette må på plass før 1. januar 2024.

Delesjef Stian Brenden hos Eiksenteret Gausdal minner om den nye regelen som trer i kraft 1.august.

Det var i 2020 at det ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Påbudet kom som et tiltak for å redde liv og hindre alvorlige ulykker. Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt setebelte, mener Arbeidstilsynet, som viser til at en typisk ulykke skjer ved at føreren blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville føreren blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet.

-Da påbudet kom så ettermonterte vi en masse setebelter. Jeg tror ikke det er igjen så veldig mange traktorer i Gausdal som ikke har belte, sier Thor Fredriksen, innehaver av Eiksenteret Gausdal.
Fra og med 1. januar neste år må det også ettermonteres belte i alle traktorer som har festepunkter for dette. Ifølge Fredriksen innebærer dette at så godt som alle traktorer uten belte må ha det på plass i løpet av året.

-Det er fordi langt de fleste traktorene har festepunkter Slik har det vært i svært mange år, sier Fredriksen.

Det er Samferdselsdepartementet som har vedtatt endringen i verneutstyrforskriften etter at Statens vegvesen har gjennomført en omfattende høring. Fram til nå har det vært unntak fra regelverket. Det har ikke vært nødvendig å bruke belte under er kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate førerplassen, eller når bruken av setebeltet i seg selv medfører en økt risiko for skade, eller når det ellers er åpenbart unødvendig. Fra og med tirsdag er det altså ingen unntak lenger.

I høringsutkastet fra Statens vegvesen blir det påpekt at siden traktoren ble tatt i bruk i større omfang på 1950-tallet, har den ført til en rekke dødsulykker og alvorlige personskader. I perioden 1950-2003 mistet om lag 730 personer livet ved bruk av traktor i landbruket. Ulykkestallene var høyest i 1960-årene, men har siden gått nedover.

De første traktorene var åpne og uten sikring av fører. På bakgrunn av de høye ulykkestallene begynte man på 60-tallet å jobbe for sikrere bruk av traktor. Selv om ulykkestallene på traktor i hovedsak har gått nedover siden 1960-tallet, er det fortsatt mange skadde og døde på traktor. I perioden 2011-2021 omkom 14 traktorførere.

 

I høringsutkastet blir det understreket at bruk av belte i traktor er et enkelt og effektivt tiltak for trafikksikkerheten. Under kjøring med traktor er det særdeles viktig at fører og eventuell passasjer holdes fastspent i setet med belte, da det vil forhindre at man kastes rundt inni traktoren eller blir kastet ut ved sammenstøt eller velt. Statens vegvesen viser til at det forekommer ulykker som kunne vært unngått ved bruk av belte. Selv om antallet ulykker med traktor ikke er veldig høyt sammenliknet med andre kjøretøytyper er skadepotensialet stort for usikret fører og passasjer. Et generelt påbud om bruk av belte vil derfor være et hensiktsmessig tiltak.

- Annonse -