- Annonse -

I 2023 var det 37 627 bønder med jordbruksforetak som søkte om produksjonstilskudd. Det er små endringer i jordbruksareal og antall gårdsbruk fra 2022, men nedgang i antall dyr i flere produksjoner, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet.

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge økte med 21 000 daa, tilsvarende 0,2 prosent, sammenlignet med endelige tall for 2022.

- Annonse -