- Annonse -

Gausdal kommune og Apotek 1 på Segalstad bru forbereder seg på massevaksinering av eldre etter påske.

Tekst og foto. Henning Log

Folkehelseinstituttet melder i sin ukerapport at covid-19-epidemien er økende. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars. Antall innleggelser med covid-19 har mer enn doblet seg de siste fem ukene. Det anbefales derfor at de eldste aldersgruppene tar en oppfriskningsdose.  Anbefalingen gjelder først og fremst de som er 75 år eller eldre hvis det har gått seks måneder eller mer siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har hatt infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Farmasøyt Zsuzsa Moro ved Apotek 1 er klar for en ny runde med vaksine mot covid-19.

 

 

I Gausdal tilbys vaksinering gjennom tre dager i april. Kultursalen er satt av til dette, og det er lagt opp til drop-in, det vil si at det ikke er nødvendig med timebestilling.  Dager og tidspunkt er som følger:

Torsdag 13.04 kl. 13:30 – 15:30 for personer over 85 år

Mandag 17.04 kl. 13:30 – 15:30 for personer over 75 år

Onsdag 19.04   kl. 13:30 – 15:30 for personer over 75 år

Det er også mulig å få tatt en gratis oppfriskningsdose hos Apotek 1 på Segalstad bru, men her må det bestilles time.
-Vi starter opp den 13. april med vaksinering hvert kvarter i tidsrommet 09.30 til 15.30, sier daglig leder og farmasøyt Zsuzsa Moro.

Ved apoteket er det for tiden god kapasitet til «sprøytestikk», for influensasesongen er på hell.

– Sesongen for influensavaksine innebærer som regel en travel tid for oss, men nå har vi fått beskjed om at vaksinene kan destrueres. Influensasesongen er med andre ord så godt som over, sier Zsuzsa.

Også ved tidligere anledninger har apotekets ansatte satt vaksiner mot covid-19.

-Vi har vaksinert veldig mange. Det nøyaktige antallet har jeg ikke her og nå, men gjennom pandemien var det folk i alle aldre her for å bli vaksinert, sier Zsuzsa.

På apoteket er det eget rom hvor sprøytene settes. Det skal svares på noen spørsmål og skjemaer skal fylles ut.

-Da er det greit at vi har et eget rom slik at det blir litt privat, understreker farmasøyten Zsuzsa.

 

Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har vært stabile de siste ukene, melder FHI, som varsler at sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke i tiden fremover.

- Annonse -