- Annonse -

Store nedbørsmengder skaper problemer for renseanlegget i Lillehammer.  Dermed må Gausdal kommune sende all kloakk i Gausa.

Tekst og foto: Henning Log

Det er mange år siden Gausdal kommune hadde egne renseanlegg for kloakk. Etter hvert som anleggene forsvant, ble mer og mer kloakk sendt til renseanlegget i Lillehammer. I dag går all kloakk sørover, men fra tid til annen oppstår det kapasitetsproblemer. Da må kloakken sendes urenset ut i vassdrag.

Det er ved pumpestasjonen i Steinsmoen at urenset kloakk slippes ut i Gausa.

Enhetsleder Torbjørn Furuhaugen opplyser at det er Lillehammer kommune som har rettet en henvendelse til Gausdal kommune med anmodning om å stoppe kloakkstrømmen.
– Det er all nedbøren som er forklaringen. Det blir rett og slett for mye vann i anlegget, sier Furuhaugen.

Gausdal kommune har imøtekommet ønsket fra Lillehammer, og slipper nå urenset kloakk ut i Gausa, rett ved pumpestasjonen i Steinsmoen. Det er ikke avklart hvor lenge utslippet vil vare.

Det er kloakk fra hele kommunen, også Skei, som nå går ut Gausa. Det er tidligere anlagt kommunal avløpsledning fra Veslesetra og Skei og videre til Svingvoll, Segalstad bru og Follebu til Fåberg hvor avløpet ledes inn på Lillehammer kommunes avløpsnett. Derfra føres det til Lillehammer kloakkrenseanlegg. I tillegg blir kloakken fra Forset overført til Segalstad bru og videre til Lillehammer.

- Annonse -