- Annonse -

Et regulert utbyggingsområde i Heggen-feltet i Follebu blir delt i to for å kunne gjennomføre en pågående byggeprosess.

Det aktuelle området har betegnelsen BK_6 (132/128), og denne delen av boligfeltet deles i to for at utbyggingen skal kunne gjennomføres av to ulike utbyggere. Etter delingen vil reguleringsbestemmelsene for området være som tidligere bestemt.  

Det er Lillehammer-firmaet SR Byggprosjekt AS som eier det aktuelle området som er det øverste av områdene regulert til konsentrert boligbebyggelse i Heggen 4. Eiendommen er seksjonert, og består av 11 seksjoner/leiligheter. 7 av leilighetene er bygd og det er gitt midlertidig brukstillatelse på disse. Resterende 4 leiligheter (4-mannsbolig) har fått igangsettingstillatelse, men byggingen er ikke påbegynt. Ifølge sakspapirene til kommunens planutvalg har ikke lenger SR Byggprosjekt AS mulighet til å gjennomføre resten av prosjektet. For at det skal kunne gjennomføres, er dagens utbygger avhengig av å finne en annen aktør som kan overta ferdigstillelsen av de siste fire leilighetene. Siden det nå vil bli to forskjellige utbyggere på området BK_6 er det etter kommunens mening mest ryddig for utbyggerne (og også for de som har kjøpt seksjon og etablert seg på 132/128) at området deles i to, og at det dermed kan opprettes ulike sameier på hvert sitt gards- og bruksnummer.

- Annonse -