- Annonse -

Fra 1. september 2024 gjøres ordinær prosenttoll gjeldende for potet. Det vil ta noe tid å dekke markedet med norsk potet, spesielt for bakepotet og industripotet. I en periode vil det derfor være særskilt tollavgiftsnedsettelser for disse, melder Landbruksdirektoratet.
Per i dag er det begrenset norsk produksjon av bakepotet som innehar de kvalitetene markedet etterspør. Landbruksdirektoratet har estimert et årlig behov for bakepotet på omkring 3000 tonn, mens norsk produksjon er under 10 prosent av dette. Det er behov for å gi særskilte tollavgiftsnedsettelser for bakepotet i en periode etter 1. september 2024, frem til 31. august 2025.

Næringsmiddelindustrien har en omfattende bruk av poteter til produksjon av chips, pommes frites, sous vides-poteter, potetmos og andre potetprodukter. Det meste av forbruket dekkes av norsk produksjon, men noe importeres. Kartleggingen viser at det vil være behov for import til industriformål i neste sesong. For å dekke råvarebehovet vil det i perioden 1. mars til 31. juli 2025 gis særskilt tollavgiftsnedsettelse for industripotet.

- Annonse -